Huurrecht
Heel vaak is een huurgeschil te herleiden tot de vraag: “Heeft het gehuurde wel of niet een gebrek dat voor rekening van de verhuurder komt en mag de huurder wel of niet de betalingen opschorten”.
Of: Wil de huurder iets in het gehuurde gaan doen dat wel of niet in strijd is met de huurovereenkomst.
Ook veel voorkomend, zijn geschillen over huurprijsaanpassingen; wanneer mag de verhuurder de huurprijs verhogen.
 
Over de beëindiging van een huurovereenkomst kunnen huurder en verhuurder ook aanzienlijk van mening verschillen.
Kan de huur wel of niet tussentijds worden beëindigd, is er eventueel een schadevergoedingsplicht van de een aan de ander.

In al dergelijke gevallen is deskundige rechtsbijstand van belang; of u nou huurder bent of verhuurder en zeker wanneer het gaat om bedrijfsruimte.
 
Vastgoed
Van oudsher ook wel ‘onroerend goed’ genaamd. Ook hier kunt u zowel als verkoper of koper ongewild in situaties verzeild raken waarin rechtsbijstand hoognodig is en dan bij voorkeur in zo vroeg mogelijk stadium. 

Bijvoorbeeld omdat uw verkoper van een ander een beter bod heeft gekregen en nu niet meer aan u als koper wil leveren.
Of een koper die eerst volmondig ‘ja’ zei maar vervolgens allerlei problemen opwerpt en onder de nakoming van de koopovereenkomst probeert uit te draaien.
Of een koper die na de levering komt klagen over gebreken aan het onroerend goed en nu geld terug wil onder de noemer van schadevergoeding.

Ook hier denken velen dat de notaris het allemaal wel zal regelen, maar een notaris is in principe ‘onpartijdig’ en geen behartiger van de belangen van één van partijen. Terwijl het juist zo kan zijn dàt er iemand voor ùw belangen moet opkomen en die moet beschermen. Desnoods onder de dreiging van rechtsmaatregelen.

 

designed and developed by i-tee media solutions