Huurrecht. Verhuur van casco bedrijfsruimte. Onredelijk bezwarend beding. Een bedrijfspand is volgens het huurcontract casco verhuurd. De huurder heeft vervolgens in en aan het gehuurde omvangrijke verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd.

In de algemene voorwaarden behorend bij de huurovereenkomst staat dat huurder bij vertrek uit het gehuurde geen aanspraak kan maken op vergoeding van door hem gemaakte verbouwingskosten. Daar tegenover staat dat bij vertrek van de huurder de verhuurder de beschikking krijgt over een pand dat door die verbouwing aanzienlijk in waarde zal zijn gestegen, waarmee de verhuurder alsdan zal worden verrijkt. Voorshands moeten de desbetreffende algemene bepalingen als voor de huurder onredelijk bezwarend worden gekwalificeerd. Deze bepalingen zijn om die reden vernietigbaar.
 
Instantie: Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak: 19-08-2010
Datum publicatie: 23-09-2010
Zaaknummer: 170729 - KG ZA 10-312
Rechtsgebieden: Civiel recht
Bijzondere kenmerken: Voorlopige voorziening

designed and developed by i-tee media solutions