Ontslagrecht is maar een klein onderdeel van het brede rechtsgebied arbeidsrecht, dat voortdurend in ontwikkeling is. Het maakt niet uit of men werkgever of werknemer is. Een conflict kan helaas altijd ontstaan.
 
Voor beide partijen geldt dat het verstandig is om tijdig juridische bijstand en advies in te winnen om ofwel het dienstverband te behouden ofwel - wanneer duidelijk is dat geen verdere vruchtbare samenwerking tussen werkgever en werknemer meer mogelijk is – tot een billijke afvloeiingsregeling te komen.

designed and developed by i-tee media solutions