Indien een cliënt om enige reden niet tevreden is over de dienstverlening door de advocaat, dient de cliënt gebruik te maken van de kantoorklachtenregeling.
 
De cliënt kan in voorkomend geval zelf de klachtfunctionaris van zijn of haar voorkeur kiezen uit een van de acht aan de kantoorklachtenregeling deelnemende advocaten.  

designed and developed by i-tee media solutions