Het zaken- en verbintenissenrecht is weer onder te verdelen in meer specifieke rechtsgebieden.
Zoals overeenkomsten en contracten, de vele mogelijke aspecten rond onroerend goed, schadevergoedingen wegens onrechtmatige daad.
 
De wet kent en regelt ook een aantal specifieke overeenkomsten, zoals huur, koop, aanneming van werk, opdracht, bewaarneming.
 
 
Het zou te ver gaan om hier alle mogelijke voorbeelden op te sommen van juridische vraagstukken die onder het zaken- en verbintenissenrecht te rangschikken zijn.

Indien u meer wilt weten over een concreet vraagstuk waar u mee geconfronteerd wordt, dan kunt u gebruikmaken van het contactformulier. Telefonisch contact opnemen kan natuurlijk ook 020-6682835.
 

designed and developed by i-tee media solutions